Voor hulpverleners

SA als een waardevolle aanvulling op de gezondheidszorg en hulpverlening

In uw beroepspraktijk als hulpverlener zal het voor kunnen komen dat u iemand behandelt die door destructief seksueel denken en gedrag stuurloosheid in zijn of haar leven ervaart.

Sexaholics Anonymous is een Twaalf Stappen herstelprogramma voor mannen en vrouwen dat gebaseerd is op de beginselen van de Anonieme Alcoholisten. Wanneer ze gefundeerd zijn op seksuele nuchterheid en persoonlijke actie worden de Twaalf Stappen en Twaalf Tradities van SA het begin van een volledig nieuwe levenswijze.

Voor professionals die mensen met deze problemen begeleiden kan SA een bron van hulp zijn, omdat het een aanvulling is op het werken met hun cliënten. SA is geen behandeling of therapie. Bijeenkomsten zijn alleen toegankelijk voor wie wil stoppen met destructief seksueel denken en gedrag en hulp zoekt bij ons herstelprogramma voor zijn of haar eigen problemen.

Professionals die met seksverslaafden, of sexaholics, werken, delen een gemeenschappelijk doel met Sexaholics Anonymous: sexaholics helpen herstellen zodat zij een gezond en zinvol leven kunnen leiden.

Hoe het programma werkt

SA is een gemeenschap van mannen en vrouwen die elkaar helpen om te herstellen van verslaving aan lust, seks en/of relaties. SA is opgezet door degenen die ontdekten dat het spirituele programma van de Anonieme Alcoholisten herstel bood toen niets anders meer hielp. Het hoofddoel van elke groep is om seksueel nuchter te blijven en anderen te helpen seksuele nuchterheid te bereiken.

Bijeenkomsten

Centraal in de gemeenschap staan de bijeenkomsten die zelfstandig door SA-groepen georganiseerd worden over de hele wereld. De meeste SA-bijeenkomsten zijn alleen toegankelijk voor wie het probleem heeft en SA’s oplossing wilt proberen. De enige vereiste voor lidmaatschap is een verlangen om te stoppen met lusten en seksueel nuchter te worden.

Anonimiteit

Wat in bijeenkomsten en privégesprekken tussen leden gezegd wordt, blijft vertrouwelijk. Leden beschermen deze anonimiteit vanwege de gevoelige aard van seksverslaving. Leden delen openlijk het herstelprogramma, maar niet de namen van de mensen die erin zitten.

SA en seksverslaving

Er bestaat nog steeds veel onenigheid over de aard van seksverslaving. Veel hulpverleners geloven niet dat het bestaat of menen dat het hun cliënten kan verwarren of schaden door het een verslaving te noemen. De tendens van het onderzoek hiernaar laat zien dat de opvatting over de vorming van verslaving in ontwikkeling is.

We spreken vanuit onze eigen ervaring in herstel. In veel opzichten herkennen we ons sterk in degenen die verslaafd zijn aan alcohol of drugs. Als wij namenlijk omgaan met seks of lust, ondergaan we een persoonlijkheidsverandering en blijven we doorgaan met aanstotelijk of gevaarlijk gedrag ondanks de negatieve gevolgen. Vandaar dat we onszelf ‘seksdronkaards’ of ‘sexaholics’ noemen. Net als de alcoholist, die machteloos is over alcohol, kunnen wij niet meer ophouden als we eenmaal begonnen zijn met lusten. Lust kan, voor ons, elk willekeurig seksueel gedrag inhouden. Lust kan ook een geestestoestand zijn waarin fantasie de plaats inneemt van ons realiteitsbewustzijn en waarin we door een intense zucht de wereld om ons heen willen vormen naar onze innerlijke verlangens.

Enkele gemeenschappelijke kenmerken van mannelijke en vrouwelijke sexaholics zijn isolement, depressie, schuldgevoel en een diep gevoel van leegte. Ons kenmerkend gedrag omvat fantaseren over seksuele en andere egocentrische verlangens, schadelijke afhankelijkheidsrelaties, dwangmatig masturberen, gebruik van pornografie (onder andere internet), promiscue seksuele relaties, overspelige affaires en het dwangmatig najagen van exhibitionisme of relaties die gebaseerd zijn op seksueel misbruik, zonder rekening te houden met juridische gevolgen.

We merken dat we niet succesvol kunnen herstellen zonder een gemeenschap van andere sexaholics die samenkomen voor wederzijdse steun. We merken dat we eerst ons seksuele acting-out in alle vormen moeten stoppen en moeten zoeken naar een spirituele oplossing voor ons probleem. We merken dat we ons karakter grondig moeten onderzoeken en moeten trachten om de patronen te veranderen die bij ons ertoe leidden dat we vluchten in fantasieën en seksueel wangedrag. Ons doel is herstel van een levenslang patroon van ongezond denken en gedrag. Onze ervaring doet ons geloven dat deelname aan Sexaholics Anonymous een aanvulling kan zijn op uw behandeling van cliënten die lijden aan seksuele dwang.

Wat sommige hulpverleners ondervonden

Uiteraard zullen sommigen misschien sceptisch zijn over het belang en de werkzaamheid van een herstelprogramma voor seksverslaving. Toch merkt een groeiend aantal therapeuten, geestelijken, artsen en allerlei soorten hulpverleners dat een spiritueel programma, gebaseerd op de Twaalf Stappen, hun cliënten hulp en ondersteuning biedt.

Het delen van onze ervaring met lotgenoten is het bijzondere voordeel dat Sexaholics Anonymous biedt.

Enkele gebruikelijke bezwaren tegen SA

“Wat bedoel je: ‘Je hebt een verslaving’? Ben je gek geworden?”

Of je dit nu karakteriseert als probleem, dwangmatige stoornis of verslaving, de destructieve gevolgen blijven hetzelfde. In het programma van Sexaholics Anonymous verliezen we ons niet in het analyseren van wat de oorzaak was van ons gedrag of onze houding. We richten ons op het vinden van een oplossing voor ons probleemgedrag.

“Het is te religieus.”

Feitelijk is SA geen godsdienstig, maar een spiritueel programma. Het refereert naar een “Hogere Macht” en “God zoals we Hem opvatten”, maar je hebt geen geloof in God nodig om lid te worden; atheïsten en agnostici vinden gelijkgestemden in dit en andere Twaalf Stappenprogramma’s.

“Ik wil niet met zulke zieke mensen geassocieerd worden. Ik moet aam mijn reputatie denken!”

Mensen in SA zijn van alle rangen en standen, zoals het AA-gezegde luidt: “From Park Avenue to park bench.” Hoewel onze verhalen misschien onderling verschillen zijn de stuurloosheid en steeds negatievere gevolgen in meerdere gebieden van ons leven (persoonlijk, gezin, huwelijk, juridisch, financieel, professioneel en spiritueel) verwoestend.

“Als ik moet uitkomen voor dit probleem tegenover andere mensen, ga ik denk ik nog liever dood!”

Delen in bijeenkomsten is niet verplicht. We hebben gemerkt dat geheimhouding en isolement onze problemen alleen maar voortzetten en verder compliceren.

“Leiden met onze zwakheid” houdt onze leden op het pad van herstel.

De eerste bijeenkomst bijwonen

Als hulpverleners SA aanbevelen, stellen we voor dat ze hun cliënten aanraden minstens zes bijeenkomsten bij te wonen.

We raden aan dat nieuwkomers zich aan het begin van de bijeenkomst alleen met hun voornaam voorstellen. Leden delen in bijeenkomsten hun eigen ervaring, kracht en hoop. Voor, na en tussen de bijeenkomsten is kameraadschap een belangrijk onderdeel van ons herstel.

Het verkrijgen van een tijdelijke sponsor wordt ook aanbevolen omdat de meeste nieuwkomers veel vragen zullen hebben. Een sponsor kan deze vragen beantwoorden en de nieuwkomer ervan verzekeren dat anderen dezelfde tegenzin en angst hebben ervaren in het nemen van de eerste stap naar herstel.

Samenvatting

Als SA-leden zijn we heel praktisch over waarom we dit herstelprogramma doen: omdat het werkt! We kijken ernaar uit om hulpverleners bij te staan.

Open bijeenkomst

Open bijeenkomsten zijn toegankelijk voor iedereen die een belangstelling heeft in SA.

Elke 4e maandag van de maand van 19:00 tot 20:00
Jacob Obrechtstraat 92, Amsterdam