Voor hulpverleners

Wat sommige hulpverleners ondervonden

Uiteraard zullen sommigen misschien sceptisch zijn over het belang en de werkzaamheid van een herstelprogramma voor seksverslaving. Toch merkt een groeiend aantal therapeuten, geestelijken, artsen en allerlei soorten hulpverleners dat een spiritueel programma, gebaseerd op de Twaalf Stappen, hun cliënten hulp en ondersteuning biedt.

Het delen van onze ervaring met lotgenoten is het bijzondere voordeel dat Sexaholics Anonymous biedt.

Enkele gebruikelijke bezwaren tegen SA

“Wat bedoel je: ‘Je hebt een verslaving’? Ben je gek geworden?”

Of je dit nu karakteriseert als probleem, dwangmatige stoornis of verslaving, de destructieve gevolgen blijven hetzelfde. In het programma van Sexaholics Anonymous verliezen we ons niet in het analyseren van wat de oorzaak was van ons gedrag of onze houding. We richten ons op het vinden van een oplossing voor ons probleemgedrag.

“Het is te religieus.”

Feitelijk is SA geen godsdienstig, maar een spiritueel programma. Het refereert naar een “Hogere Macht” en “God zoals we Hem opvatten”, maar je hebt geen geloof in God nodig om lid te worden; atheïsten en agnostici vinden gelijkgestemden in dit en andere Twaalf Stappenprogramma’s.

“Ik wil niet met zulke zieke mensen geassocieerd worden. Ik moet aam mijn reputatie denken!”

Mensen in SA zijn van alle rangen en standen, zoals het AA-gezegde luidt: “From Park Avenue to park bench.” Hoewel onze verhalen misschien onderling verschillen zijn de stuurloosheid en steeds negatievere gevolgen in meerdere gebieden van ons leven (persoonlijk, gezin, huwelijk, juridisch, financieel, professioneel en spiritueel) verwoestend.

“Als ik moet uitkomen voor dit probleem tegenover andere mensen, ga ik denk ik nog liever dood!”

Delen in bijeenkomsten is niet verplicht. We hebben gemerkt dat geheimhouding en isolement onze problemen alleen maar voortzetten en verder compliceren.

“Leiden met onze zwakheid” houdt onze leden op het pad van herstel.

De eerste bijeenkomst bijwonen

Als hulpverleners SA aanbevelen, stellen we voor dat ze hun cliënten aanraden minstens zes bijeenkomsten bij te wonen.

We raden aan dat nieuwkomers zich aan het begin van de bijeenkomst alleen met hun voornaam voorstellen. Leden delen in bijeenkomsten hun eigen ervaring, kracht en hoop. Voor, na en tussen de bijeenkomsten is kameraadschap een belangrijk onderdeel van ons herstel.

Het verkrijgen van een tijdelijke sponsor wordt ook aanbevolen omdat de meeste nieuwkomers veel vragen zullen hebben. Een sponsor kan deze vragen beantwoorden en de nieuwkomer ervan verzekeren dat anderen dezelfde tegenzin en angst hebben ervaren in het nemen van de eerste stap naar herstel.

Samenvatting

Als SA-leden zijn we heel praktisch over waarom we dit herstelprogramma doen: omdat het werkt! We kijken ernaar uit om hulpverleners bij te staan.

In gesprek met SA

Om u in de gelegenheid te stellen te beoordelen of SA een aanvulling kan betekenen op uw aanbod, zijn wij gaarne bereid onze ervaring in een gesprek met u te delen.

06-25336454
info@sa-nederland.nl

Open bijeenkomst

Open bijeenkomsten zijn toegankelijk voor iedereen die belangstelling heeft voor SA.

Elke 4e maandag van de maand van 19:00 tot 20:00