De Twaalf Stappen van SA

 1. We erkenden dat we machteloos stonden tegenover lust * – dat ons leven stuurloos was geworden.
 2. Kwamen ertoe te geloven dat een Macht groter dan wij zelf ons gezond verstand weer kon herstellen.
 3. Besloten onze wil en ons leven over te geven in de hoede van God, zoals wij Hem begrepen.
 4. Maakten een diepgaande en onbevreesde morele inventaris op van onszelf.
 5. Erkenden tegenover God, tegenover onszelf en tegenover een ander mens de precieze aard van onze fouten.
 6. Waren volkomen bereid om God al deze karaktergebreken te laten wegnemen.
 7. Vroegen Hem nederig onze tekortkomingen weg te nemen.
 8. Maakten een lijst van alle personen die we schade hadden berokkend en werden bereid om het bij hen allen goed te maken.
 9. Maakten het overal waar dit mogelijk was rechtstreeks weer goed bij deze mensen, behalve wanneer dit hen of anderen zou kwetsen.
 10. Gingen door met het opmaken van een persoonlijke inventaris en als we fout waren erkenden we dit direct.
 11. Trachtten door gebed en meditatie ons bewuste contact met God, zoals wij Hem begrepen, te verbeteren en baden Hem enkel ons Zijn wil voor ons te doen kennen en om de kracht die te volbrengen.
 12. Nu deze stappen ons tot spiritueel ontwaken hebben geleid, hebben we geprobeerd deze boodschap aan alcoholisten door te geven en deze principes in al ons doen en laten toe te passen.

* seksuele begeerte

SA adaptation © 1982, 1984, 1989, 2001 SA Literature.
Reprinted with permission of SA Literature.

De Twaalf Stappen en Tradities zijn aangepast met toestemming van Alcoholics Anonymous World Services, Inc. (AAWS). Toestemming om de Twaalf Stappen en Tradities aan te passen en te herdrukken betekent niet dat AAWS de inhoud van deze publicatie heeft goedgekeurd, noch dat AAWS instemt met de zienswijze die hierin naar voren komt. AA is een herstelprogramma van alcohol alleen. Het gebruik van de Twaalf Stappen en Tradities in samenhang met programma’s die gevormd zijn naar AA, maar die andere problemen behandelen, verandert dit niet.