De Twaalf Tradities van SA

 1. Ons gemeenschappelijk welzijn moet op de eerste plaats staan; persoonlijk herstel hangt af van de eenheid in SA.
 2. Wij erkennen in onze groep slechts één uiteindelijke autoriteit, een liefhebbende God, zoals Hij zich openbaart in het geweten van onze groep. Onze leiders zijn toegewijde dienaren, zij regeren niet.
 3. De enige vereiste voor SA-lidmaatschap is het verlangen op te houden met begeren en seksueel nuchter te worden.
 4. Elke groep moet autonoom zijn behalve in zaken die andere groepen of SA als geheel treffen.
 5. Elke groep heeft slechts één hoofddoel – haar boodschap uitdragen aan de sexaholic die nog steeds lijdt.
 6. Een SA-groep mag nooit enige relatie of initiatief van buiten ondersteunen, financieren of de naam van SA ermee verbinden, zodat problemen rond geld, eigendom en prestige ons niet van ons hoofddoel afleiden.
 7. Elke SA-groep moet zichzelf volkomen bedruipen en bijdragen van buitenaf afwijzen.
 8. SA moet altijd niet-professioneel blijven, maar onze diensten centra mogen bijzondere medewerkers in dienst nemen.
 9. SA als zodanig mag nooit georganiseerd worden, maar wij mogen wel dienstenbureaus of comités in het leven roepen, die rechtstreeks verantwoordelijk zijn aan degenen die zij dienen.
 10. Sexaholics Anonymous heeft geen mening over aangelegenheden buiten SA: daarom mag de naam SA nooit betrokken raken in enig publiek meningsverschil.
 11. Ons beleid ten aanzien van publiciteit is meer gebaseerd op aantrekkingskracht dan op reclame; tegenover de pers, radio en televisie moeten wij altijd onze persoonlijke anonimiteit handhaven.
 12. Anonimiteit vormt de geestelijke grondslag van al onze tradities; deze herinnert ons eraan dat principes voorrang hebben boven persoonlijke belangen.

De Twaalf Stappen en Tradities zijn aangepast met toestemming van Alcoholics Anonymous World Services, Inc. (AAWS). Toestemming om de Twaalf Stappen en Tradities aan te passen en te herdrukken betekent niet dat AAWS de inhoud van deze publicatie heeft goedgekeurd, noch dat AAWS instemt met de zienswijze die hierin naar voren komt. AA is een herstelprogramma van alcohol alleen. Het gebruik van de Twaalf Stappen en Tradities in samenhang met programma’s die gevormd zijn naar AA, maar die andere problemen behandelen, veranderd dit niet.

SA adaptation © 1982, 1984, 1989, 2001 SA Literature.
Reprinted with permission of SA Literature.