Aan nieuwkomers

Welkom, we zijn blij dat je er bent. Als je je in ons herkent, en denkt dat je ons probleem met ons deelt, zouden we graag onze oplossing met je delen. Nieuwkomers zoals jij hebben vaak veel vragen over ons programma. Hieronder proberen we enkele daarvan te beantwoorden.

Wat is SA?

We zijn een gemeenschap van mannen en vrouwen die onze ervaring, kracht en hoop met elkaar delen om ons gemeenschappelijk probleem van seksverslaving op te lossen en anderen te helpen herstellen. Ons hoofddoel is om seksueel nuchter te blijven en andere seksverslaafden te helpen om seksuele nuchterheid te bereiken.

Wat is seksuele nuchterheid?

Bij het definiëren van seksuele nuchterheid spreken we niet voor degenen buiten Sexaholics Anonymous. Seksuele nuchterheid voor seksverslaafden zoals wij betekent geen seks met onszelf en geen seks met enige partner anders dan de huwelijkspartner. In SA’s nuchterheidsdefinitie verwijst de term huwelijkspartner naar iemands partner in een huwelijk tussen een man en een vrouw. Seksuele nuchterheid betekent ook steeds verder bevrijd worden van de vele vormen van seksueel denken, seksuele prikkeling en lust die ons leven binnenkomen. Deze vrijheid wordt gevonden door nuchter te blijven en onze Twaalf Stappen en Twaalf Tradities in ons dagelijkse leven te gebruiken.

Hoe kan ik gezond blijven zonder enige seksuele uitingsvorm?

Onze gezamenlijke ervaring is dat seksuele nuchterheid ons zal bevrijden van een dwangmatige behoefte om seksueel te zijn. We trachten het instinct van seksuele intimiteit terug te brengen op de juiste plek voor voortplanting en het onderhouden van een gezonde band met een huwelijkspartner. Toen we stopten met het koesteren van lust en seksuele prikkeling ging de behoefte om obsessief seksueel te zijn bij ons weg.

Is SA een soort groepstherapie?

SA is geen vorm van sekstherapie of groepstherapie. SA-bijeenkomsten worden geleid door SA-leden, gebruikmakend van onze richtlijnen. Op geen enkele SA-bijeenkomst zijn professionele begeleiders aanwezig. SA is een programma voor herstel van lust- en seksverslaving, gebaseerd op de principes van de Anonieme Alcoholisten. Welke problemen we ook naar SA meenemen, we delen een gemeenschappelijke oplossing – de Twaalf Stappen en Twaalf Tradities van herstel, in gemeenschap in praktijk gebracht op een fundament van seksuele nuchterheid.

Hoe word ik lid?

Allen die denken een probleem met lust te hebben zijn welkom om gesloten SA-bijeenkomsten bij te wonen, en kunnen zichzelf als lid beschouwen, indien ze de wens te hebben om te stoppen met lust en seksueel nuchter te worden.

Hoeveel kost het me om mee te doen?

SA-bijeenkomsten zijn gratis. Er zijn geen geldelijke verplichtingen verbonden aan lidmaatschap. We laten op bijeenkomsten een mandje rondgaan voor bijdragen om de huur, literatuur, koffie, enz. te betalen. In de geest van de Zevende Traditie zijn we zelfvoorzienend door onze eigen bijdragen.

Ik geef toe dat ik te ver ben gegaan met seks. Kan ik niet gewoon wat minderen?

SA is voor degenen die de controle op dit gebied van hun leven hebben verloren. We gaan naar SA omdat we niet kunnen stoppen, ongeacht de vorm van ons seksuele gedrag. We zijn niet langer in staat ervoor te kiezen om te stoppen.

Hoe weet ik of ik verslaafd ben?

Je moet zelf tot die bewustwording komen. Het herkennen van je eigen machteloosheid is wat we noemen: ‘het doen van de Eerste Stap’. Zoals de Eerste Stap zegt: “We gaven toe dat we machteloos stonden tegenover lust – dat ons leven stuurloos was geworden”.
Het kost tijd en vaak veel pijn om toe te geven dat we verslagen zijn. Vroeg of laat zeggen we iets dergelijks als: “Ik geef het op!” of “Ik heb hulp nodig!” of “Dit kan ik niet meer alleen aan!” Elk van deze beweringen is een erkenning van machteloosheid.
Daarom werkt het ook niet als we nuchter proberen te worden voor iemand anders, zoals een gezinslid of werkgever. We moeten het verlies aan onszelf toegeven en naar hulp voor onszelf zoeken.

Test jezelf

  • Heb je erover gedacht om hulp te zoeken voor je seksuele denken of gedrag, of hebben anderen je dat aangeraden?
  • Heb je geprobeerd om seksuele gedachten of daden te beheersen of te minderen en ben je daar niet in geslaagd?
  • Verstoort je seksuele denken of gedrag de verhouding met je huwelijkspartner of je verantwoordelijkheden naar anderen toe?
  • Ben je met dat gedrag doorgegaan, ondanks de negatieve gevolgen ervan – vernederingen, leugens, ziektes, verlies van je baan, arrestaties, echtscheidingen of immorele daden?
  • Heeft ooit iemand tegen je gezegd dat je seksverslaafd bent of ben je gearresteerd geweest voor een seksueel misdrijf?

Ik weet dat ik op mezelf niet kan stoppen. Ik heb het eerder geprobeerd en het lukte niet. Beweer je dat het toch mogelijk is?

Ja, het is mogelijk. Overal ter wereld zijn er nuchtere SA-leden, zowel alleenstaand als getrouwd. Samen kunnen we nuchter worden en nuchter blijven in SA, als we één dag tegelijk het programma doen.

Wat moet ik doen om nuchter te worden?

Hoewel er niets absoluut is in het programma kunnen we met je delen wat wij weten over het nuchter worden. We gaan naar bijeenkomsten; we doen de Stappen; we maken gebruik van de literatuur (zowel SA als AA); we hebben sponsors met wie we regelmatig spreken. Velen van ons zijn gaan geloven in een Hogere Macht die ons nuchter houdt.

Oké – ik ben bereid om het te proberen. Wat moet ik nu doen?

Neem contact op met SA.

Ga naar bijeenkomsten, bijeenkomsten en meer bijeenkomsten.

Praat met nuchtere sexaholics en vraag ze hoe ze nuchter werden.

Maak gebruik van onze programmaliteratuur: folders, Sexaholics Anonymous, Recovery Continues, Anonieme Alcoholisten en de Twaalf Stappen en Twaalf Tradities. Lees Essay, de nieuwsbrief van onze gemeenschap.

Vind een sponsor. Dit is iemand wiens nuchterheid jou aantrekt. Bel je sponsor dagelijks. Vraag om suggesties.

DOE DE STAPPEN. Je sponsor zal je laten zien hoe.

Verzamel telefoonnummers. Begin andere leden te bellen om je seksuele verleidingen en lust over te geven en om contact te maken zodra je je bezorgd of paniekerig voelt.

Bid. Vraag ‘s morgens aan je Hogere Macht om je ‘alleen voor vandaag’ nuchter te houden. Zeg ‘s avonds ‘dankjewel’ voor je seksueel nuchtere dag. Bid zodra lust toeslaat.

Oefen in onze programmaslogans:

First things first – Het belangrijkste eerst.
Easy does it – Kalm aan.
One day at a time – Eén dag tegelijk.
Let go and let God – Laat los en laat God.
Keep it simple – Houd het eenvoudig.

Bedenk dat we allemaal nieuwkomer zijn geweest en ons voelden zoals jij je vandaag voelt. Reik uit naar buiten en vraag om hulp. Doe met ons mee, want

Wij zullen bij je zijn in de gemeenschap van de Geest, en je zult zeker enkelen van ons tegenkomen als je voortploetert op de Weg naar een Gelukkige Bestemming. Moge God je zegenen en behoeden – tot dan. (Anonieme Alcoholisten, p. 164)